Zdravotní testy

11.2.2016 vyšetření SRDCE - POSLECH, SONO, DOPPLER

Toto vyšetření provedl MVDr. Pavel Kohout s výsledkem bez nálezu příznaků šelestu, bez nálezu degenerace chlopní, bez nálezu insuficience nebo jiného patologického průtoku krve

 

12.11.2015 vyšetření na LUXACE PATELLY (čéšky)

Toto vyšetření provedl MVDr. Lukáš Duchek s výsledkem luxace patelly 0/0

 

12.11.2015 vyhodnocení RTG DKK

Toto vyhodnocení provedl MVDr. Lukáš Duchek s výsledkem dysplazie kyčelních kloubů A/A (tzn. 0/0)

 

DNA test - EPISODIC FALLING SYNDROM

Výsledek: clear (čistý) po rodičích (Animal Health Trust).

 

DNA test - CURLY COAT DRY EYE SYNDROM

Výsledek: clear (čistý) po rodičích (Animal Health Trust).